Privacyverklaring Purrfect Solution

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leg ik u precies uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

 

Welke persoonsgegevens ik verwerk.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, cookies, IP-adres en andere mogelijke gegevens uit de opdracht die u aan mij voorlegt.

 

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt.

Als ik persoonsgegevens van u verwerk, dan heeft dat natuurlijk een reden. Ik verwerk uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;

 • Ik heb toestemming van u gekregen om ze te verwerken;

 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;

 • U heeft de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Voor welke doeleinden worden er persoonsgegevens verzameld.

Ik verzamel persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar, Ik doe dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;

 • Het uitvoeren van mijn dienstverlening;

 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;

 • Het analyseren van het gebruik van de website;

 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met mij.

 

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt.

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Ik kan echter mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die ik gebruik om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Openbaarmaking persoonsgegevens.

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. U heeft altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of anoniem te maken.

 

Reacties op blogberichten.

Wanneer u een reactie achterlaat op een blogbericht bent u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Bij uw naam mag u gerust een pseudoniem gebruiken om uw privacy te waarborgen.

Uw e-mailadres en uw IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van uw IP-adres heeft geen grote gevolgen voor uw privacy, aangezien ik er niets anders mee doe dan spam tegen te gaan. Ik heb er een groot belang bij om mijn website spamvrij te houden. Uw reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten. U kunt altijd een reactie laten verwijderen of anoniem laten maken door contact met mij op te nemen per telefoon, e-mail of post. Mijn contactgegevens staan op de site vermeld.

 

Delen met derden.

Ik maak gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in ieder geval:

 • De hostingprovider, die mijn website op zijn server heeft staan;

 • mijn administrateur;

 • het programma waarmee ik mijn reviews vergaar.

Het kan bovendien zo zijn dat ik bij de uitvoering van mijn dienstverlening genoodzaakt ben bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een slotenmaker. Hierover informeer ik u vooraf.

Cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Ik maak gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren. U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser.

 

Social media.

Op mijn website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Beveiligde verbinding.

Uw verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met mij deelt niet inzien. Ik houd mijn website up-to-date en controleer regelmatig op onregelmatigheden.

 

Bewaartermijnen.

Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van mijn dienstverlening zal ik deze bewaren. Wat betreft factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn.

 

Uw rechten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te verwijderen. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring

 

Klachten.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het mij weten en ik zal mijn best doen om er samen met u uit te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Wijzigingen.

Ik heb het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseer u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 november 2018.